Rack ng Mezzanine

  • Rack ng Mezzanine

    Rack ng Mezzanine

    Ang mezzanine rack ay isang racking system na mas mataas kaysa sa normal na racking system, samantala, pinapayagan nito ang mga tao na dumaan sa mas mataas kaysa sa normal sa pamamagitan ng mga hagdanan at sahig.